Přihlášení na akci

Přihláška

Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete vyplněnou přihlášku e-mailem na pudiska@volny.cz

nebo
poštou na adresu -  Země - nezemě, z.s., Chlumec 30, Olešník, 373 50
 
Přihlášku na akci si můžete stáhnout ZDE (přihlášku je nutné před vyplněním stáhnout do počítače nebo vytisknout)

Přihlášku na JEZDECKÝ TÁBOR si můžete stáhnou ZDE (přihlášku je nutné před vyplněním stáhnout do počítače nebo vytisknout)

Organizační záležitosti

Organizační a programová garance akcí:
Mgr. Iva Pudichová, tel 775 963 325, e-mail: pudiska@volny.cz, zde také získáte další podrobné informace o všech akcích a přihlášky.


Platba:
Účastnický poplatek zašlete na číslo účtu 186920541/0600. Jako variabilní číslo uveďte rodné číslo účastníka a platbu specifikujte - název akce a jméno účastníka. Platbu je možné po předchozí domluvě učinit také v hotovosti.

Pojištění a upozornění:

Na pobytu dbáme o maximální bezpečnost dětí a veškerým úrazům a nehodám se snažíme předcházet. Nikdy je však nemůžeme se stoprocentní jistotou vyloučit. Děti jsou v rámci pobytu pojištěné. Země - nezemě je členem Jihočeské rady dětí a mládeže RADAMBUK. V rámci této organizace máme sjednáno pojištění účastníků našich akcí. Pokud budete chtít své dítě pojistit nad rámec tohoto pojištění, můžete tak učinit v rámci dlouhodobé úrazové pojistky u kterékoliv komerční pojišťovny.


Stornopodmínky:
V případě, že se účastník nemůže akce zúčastnit a sežene za sebe náhradu, bude mu vráceno 100% účastnického poplatku. Pokud se nemůžete akce zúčastnit ze závažných zdravotních důvodů a předložíte potvrzení lékaře, bude vám vráceno 80% účastnického poplatku. Pokud zrušíte účast na akci z jiných než zdravotních důvodů, budou vám účtovány následující stornopoplatky: 30 dní před zahájením akce 50% účastnického poplatku, 3 dny před zahájením akce 80% účastnického poplatku. Při neúčasti na akci bez omluvy bude účtováno storno ve výši 100%  účastnického poplatku.

Přijetí přihlášky i platby vám potvrdíme. Podrobné informace - přesná hodina a místo srazu, potřebné vybavení a další detaily vám zašleme cca 2 týdny před zahájením akce
.
Comments