Poděkování a ohlédnutí za rokem 2017

Deset letních táborů, osm dalších akcí, 295 účastníků, 81 táborových dní, 28 stálých instruktorů a prefektů – to je matematický sumář letošního roku v Zemi Nezemi

Druhý ročník zážitkového kursui O-TE-VŘI přinesl zcela nový dramaturgický model inspirován soutěží „Kdo přežije“

Kromě pobytových akcí organizovali naši instruktoři několik zážitkových programů pro školy v přírodě a adaptační kursy středních škol. Společně se statkem Výštice jsme připravili tvořivostní víkendy.

Z koňského hřbetu jsme na jezdeckém putování objevovali další část rožmberského dominia. Tento rok to byla Bechyně.

Instruktorský sbor se stabilizoval, přesto se každoročně mírně obměňuje. Letos jsme přivítali další dva nové prefekty a velmi nás těší zájem rodičů o aktivnější spolupráci. Tváře instruktorského sboru Vám průběžně představujeme na našich webových stránkách.

Pracovní setkání instruktorů proběhlo o druhém prosincovém víkendu a na jeho základě vám můžeme představit kalendář akcí na rok 2018

Držitelem ceny za Premiéru roku se stal Jáchym Solecký s hrou „Ministerstvo koncentrované smůly“

Hrou roku se stalo „Safari“ a cenu obdržel Vašek Voska 

Comments