O nás

Knihy J. M. Barrieho Petr Pan a také její volné pokračování Hook od G. Gravela nás mnohokrát vedly k zamyšlení, kolik času věnujeme svým dětem. O kolik společného času přicházíme zbytečnostmi a v jak uspěchané době žijeme. Několik let zrála myšlenka toto téma uchopit a v březnu 2008 vznikla

ZEMĚ - NEZEMĚ, z.s.

Posláním tohoto spolku je:

· prostřednictvím programů pro děti, rodiče a děti, mládež, rodiny, dospělé a seniory motivovat a inspirovat ke kvalitnímu a všestrannému životu, sounáležitosti a občanské angažovanosti

·
aktivně se podílet na bezpečném a bezproblémovém rozvoji dětí a rodičům napomáhat ke slaďování rodinného a profesního života

Vycházíme z téměř dvacetiletých zkušeností načerpaných v Prázdninové škole Lipnice, kolébce zážitkové pedagogiky u nás, kde jsme se jako instruktoři podíleli na vedení celé řady zážitkových kursů. Jejími účastníky byli -náctiletí, vysokoškoláci, rodiče s dětmi, dospělí a také učitelé. Čerpáme také z dlouholetých zkušeností kantorských a v neposlední řadě ze zkušeností rodičovských. 

Při tvorbě programů a projektů se opíráme o metodu zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení. Na akcích, které pořádáme, zažijí účastníci kromě her i tvořivost, spolupráci, sounáležitost, poznání, přátelství, nové obzory, sport, přírodu, naučí se řadě dovedností … Našim krédem je vyváženost programů připravených na míru skupině a bezpečnost účastníků.

V roce 2008 jsme uspořádali  40 programových dní, kterých se zúčastnilo na 170 dětí a rodičů. V roce 2009 to již bylo 60 programových dní za účasti 300 dětí a rodičů, v roce 2010 jsme připravili 90 programových dní pro 320 účastníků a v letech 2011 - 2016 jsme na vlastním středisku přivítali 360 - 380 účastníků ročně na 90 programových dnech. Z důvodu zachování kvality programů již nechceme naši kapacitu navyšovat.

Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří nám vložili svoji důvěru a prožili se Zemí - nezemí  další rok jejího života. Děkujeme instruktorům a organizátorům, kteří se v Zemi - nezemi podílejí na přípravě programů a akcí. Děkujeme také všem fandům a nadšencům, kteří naše akce podporují a drží nám palce.
Za Zemi - nezemi, z.s.
  Mgr. Iva Pudichová  
Podřízené stránky (1): Naši instruktoři